TOTAL INVERTIT: 97.439,93 €

CLICA SOBRE LA ICONA PER VEURE LES FACTURES DE CADA PARTIDA

181,28 €

TAXES MUNICIPALS

284,91 €

2.250,60 €

3.496,90 €

4.658,50 €

86.567,74 €

TAXES MUNICIPALS

CONSUM ELÈCTRIC

ARQUITECTE TÈCNIC

CONTRACTISTA CANAL PLUVIAL

ARQUITECTE (aquí a les factures heu de sumar la retenció que abonem a hisenda)

CONTRACTISTA TEULADA